Okulumuzdaki Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri
Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Tanıtım Yazısı

Minik Kalpler Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulübü’nde okul psikoloğumuz tarafından yürütülen Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri, eğitim-öğretim programıyla eş güdümlü ve birlikte hareket etmektedir. Gelişimin en hızlı sürecini yaşadığı okul öncesi dönemde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık çalışmaları okul-aile işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Okul-aile işbirliğini sağlıklı kurabilmek adına, çocuk-öğretmen-veli üçgenini arasında iletişimi sağlamak oldukça önemlidir.

“Kendini gerçekleştirme yolculuğunun ilk adımı okul öncesi dönemde atılmaktadır.”

Psikolojik denge ile doğrudan bağlantılı olan okul öncesi yaşantıların kalitesini artırabilmek amacıyla okulumuzdaki Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri 3 ayrı adımda yürütülmektedir:

1-Çocuklara Yönelik Çalışmalar

Okula uyum çalışmaları: Çocukların ilk sosyal açılımlarını güvenli şekilde gerçekleştirmek amacı ile çocuğa uygun olan oryantasyon programı psikolog rehberliğinde hazırlanmakta; hem çocuğa hem de veliye oryantasyon sürecinde ihtiyaç duyulan destek verilmektedir.

Çocuğu tanıma programı: Okul Psikoloğumuz; çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerini, karakteristik özelliklerini, güçlü ve desteklenmesi gereken yönlerini, bireysel ve grup çalışmaları ( gözlem, test, oyun vb ) sonucunda değerlendirilmektedir.

Çocuğu yaş gelişim özelliklerine göre inceleme ve değerlendirme: Okulumuzdaki bütün çocuklar ayrı ayrı; psikomotor, bilişsel, duygusal, sosyal, dil ve özbakım becerilerinin gelişimi açısından psikoloğumuz gözetiminde incelenmekte ve değerlendirilmektedir.

Olası bir davranış veya uyum probleminin tespit edilmesi, değerlendirme ve takibi: Olası bir davranış veya uyum probleminin tespit edilmesi halinde bu durumun, veliye bildirilmesi, çocuğun kişilik özelliklerine uygun müdahale programının oluşturulması, problemin takibi ve değerlendirilmesi psikoloğumuz tarafından yapılmaktadır.

Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Tanıtım Yazısı
Çocuğun yaşadığı sorunun ya da güçlüğün nedenleri şu aşamalarda ortaya konmaktadır:

* Aile görüşmesi
* Projektif testler ve tekniklerin uygulanması,
* Oyun ortamına aile çocuk ilişkilerini tanıma ve anlama
* Oyun ortamında çocuğu tanıma
* Çocukla bireysel çalışmalar
* Oyun terapisi
* Çocuğun okul ve öğretmeniyle koordinasyon ve işbirliği
*Aile rehberliği

Gerekli görüldüğü takdirde dış bir kaynaktan uzmana yönlendirme gerçekleştirilmektedir.
2- Ailelere Yönelik Çalışmalar

Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Tanıtım Yazısı
Bireysel veli görüşmeleri: Bireysel veli görüşmelerinde psikoloğumuz ve velilerimiz, çocuklarının gelişimsel özellikleri, güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri, ilgi ve yetenekleri ile ilgili paylaşımlarda bulunmaktadırlar.

Aile Danışmanlığı: Aile danışmanlığı hizmetinde psikoloğumuz ailenin talep ettiği bir rehberlik konusunda aileleri bilgilendirici ve bilinçlendirici çalışmaları gerçekleştirmektedir.

3- Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

Hizmet içi eğitimler: Eğitim programları, iletişim becerileri, gelişim özellikleri, davranış yerleştirme stratejileri vb. konularda paylaşım toplantıları ve uygulama örnekleri gerçekleştirilerek öğretmenlere rehberlik hizmeti sunulmaktadır. 
öğrenci bilgi sistemine giriş