Eğitim Modeli
Eğitim Modeli
Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı Okul öncesi eğitim programını uygulamaktayız. Bu program dahilinde okulumuzda farklı etkinlikler verilmektedir.

Programımız öğrenmede ezberciliğe dayalı olmayıp görerek, yaparak ve deneyerek öğrenmeye ilgi uyandırmak amacındadır. Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi eğitim müfredatına uygun yıllık planlarımız, bu planlara uygun aylık ve günlük eğitim programları verilmektedir.

Okulumuzda her yaş grubu, ayrı ayrı olmak kaydı ile 0 - 2 - 3 - 4 - 5 yaş ve 6 yaş ilköğretim hazırlık anasınıfı eğitimi verilmektedir. Gruplarımız tamamen çocuklarımızın doğum tarihlerine göre sınıflandırılmaktadır. Bu metot aynı sınıfta farklı yaş gruplarının oluşumunu engelleme, dolayısı ile öğrenmede daha seviyeli ve kaliteli eğitim amacı taşımaktadır.

Okulumuzda uygulanan eğitim programlarının yanı sıra İngilizce, drama, resim-seramik, satranç, bilgisayar, bale gibi branş derslerimizle de çocuklarımızın yaratıcılıklarını geliştirme ve ilerletme amacı taşınmaktadır.

Resim-Seramik:

Bu aktivitede öğrencilerin sanatsal faaliyet ile tanışmaları, bu yönde olan ilgi ve eğilimlerinin ve yaratıcılıklarının desteklenmesi ve kendini özgürce ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

ResimResim ResimResim
SeramikSeramikSeramikSeramik

Drama :

DramaDrama Drama Drama


Müzik:

MüzikMüzikMüzikMüzik


Satranç:

Branş öğretmeni bu aktivitede oyun kurallarını öğrenme, taşların tanıtımına destek verir. Satranç öğrenmek zihinsel gelişimi sağlamaktadır.
 
SatrançSatranç SatrançSatranç

İngilizce:

Çocukların küçük yaşlarda yeni bir dil öğrenme yetenekleri çok daha fazladır. Özellikle okul öncesi eğitimde ikinci bir dilin programda yer alması çocuğun hem dil hem de zihinsel gelişiminde sonsuz yarar sağlamaktadır.
İngilizceİngilizceİngilizce İngilizce

Geziler:

Okul gezileri eğitim ve öğretimin temelini oluşturan araştırma konularının en önemli öğrenme yaşantılarını oluştururlar. Böylece çocuklarımız sosyalleşerek en doğal öğrenme sürecini yaşarlar.

GezilerGeziler GezilerGeziler 
öğrenci bilgi sistemine giriş