Okuma yazma hazırlık çalışmaları 
öğrenci bilgi sistemine giriş